https://www.sorup.dk/

Historien bag

SØRUP HERREGÅRD, fra ridderborg til hotel

Borgen Sørup

Sørups historie går tilbage til 1200-tallet, hvor der lå en lille landsby med navnet
Siøthorp. En af gårdene voksede sig større og blev erstattet af en borg,
anlagt ved en tidligere sø ikke langt fra Susåen. Åen skilte Ringsted og Tybjerg
herreder og var datidens landevej. I middelalderen var vejene meget
dårlige, og transport gik meget hurtigere til vands – langs kysten eller på åløb.

Væbner Jacob

Fra 1300-tallet har vi en del breve, der omtaler Jacob Nielsen, der var væbner.
Det var en mand, der ydede krigstjeneste med fuld udrustning og hest.
Til gengæld var han fri for at betale skat. Hvis han havde fået et ridderslag af
kongen, måtte han kalde sig ridder og tilhørte landets krigerelite.

Slægten Basse

På Sørup skiftede flere slægter indtil midten af 1400-tallet, hvor slægten Basse
kom til. Oprindelig havde familien et vildsvin (vildbasse) i deres våbenskjold,
men denne senere gren af familien havde to røde vædderhorn på hvid
bund. Våbenskjoldet var fornemme familiers signatur, som kunne ”læses” også
af ikke-læsekyndige. I alt sad der fem generationer af slægten Basse på
Sørup, og den sidste mandlige arving, Erik Pedersen Basse, fik lov til at inddrage
hele landsbyen under sin ejendom af kongen, Christian 4. Da Basse
døde i 1639, arvede hans døtre godset, der blev delt og handlet flere gange i
det følgende århundrede

Baroniet Conradsborg

I 1743 oprettede Ida Margrethe Reventlow, gift med Adam Christoffer Knuth,
greve af Knuthenborg, et baroni med navnet Conradsborg. Baroniet bestod af
hovedgår-dene Sørup, Rosengård og Sandbygård og var til deres søn Conrad
Ditlev friherre Knuth, der ikke skulle lide nød. I 1796 blev baroniet opløst,
Sørup fik sit gamle navn igen og solgt på auktion året efter. Bøndernes hoveri
(pligtarbejde) for godsejeren var nu afløst som en følge af landboreformer, og
det var sløjt med driften. Dog hørte kirkerne i Vetterslev, Høm og Sigersted
under godset, og det gav indtægter i form af kirketiende, dvs. en tiendel af
udbyttet på kirkens fæstegårde. Også Humleore Skov med god jagt hørte til.

Forfald og genrejsning

I 1800-tallets begyndelse fik den nye ejer, Jens Dahl, rettet op på den forsømte
ejendom, der efter endnu et ejerskift kom til slægten Muus i perioden 1828-
1907, da Frederik greve Brockenhuus-Schack til Giesegård tog over. I 1800-
tallet stod hovedbygningen i 3 fløje og to etager, men efter en brand blev den
genopført i kun en etage. I 1909 var hovedbygningen alligevel så forfalden, at
Brockenhuus-Schack rev den ned og endda fjernede de middelalderlige kælderhvælv.
Ved arkitekt G. Tvede blev der nu opført en herregård i villastil med
hovedbygning i en etage og sidefløj mod nord, og senere kom en sydfløj til.

Sørup

I 1914 overgik kirkegodset til selveje – og godset atter videresolgt nogle gange
indtil det i 1949 blev omdannet til Sørup A/S v/a Højgård. I 1981 overtog Ole
Christiansen selskabet, der i 2000 overgik til Lene Christiansen, enke efter OC.
Der drives stadig landbrug i tilknytning til Sørup, men herregårdens hovedbygning
med tilbygninger rummer i dag Hotel-og Konferencecenter.
I 2004 overtog selskabet Strange Hotel Management ApS, v/ Jane Strange Nielsen
driften af hotellet.
Kirsten Henriksen, Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv

Ejere af Sørup

 • (1348-1381) Kronen
 • (1381-1398) Jacob Nielsen
 • (1398) Peder Jensen Sparre
 • (1398-1419) Torben Pedersen Sparre
 • (1419-1425) Karl Nielsen Gris
 • (1425-1456) Jacob Jep Jensen
 • (1456-1485) Christoffer Jensen Basse
 • (1485-1510) Basse Christoffersen Basse
 • (1510-1530) Christoffer Basse
 • (1530-1582) Erik Basse
 • (1582-1639) Peder Eriksen Basse
 • (1639-1642) Slægten Basse
 • (1642-1650) Elisabeth Gyldenløve
 • (1650-1667) Jochum Grabow
 • (1667-1672) Anne Hansdatter Steensen
 • (1672-1713) Bolle Luxdorph
 • (1713-1736) Adam Christopher von Knuth
 • (1736-1747) Ida Margrethe Reventlow gift Knuth
 • (1747-1797) Conrad Ditlev von Knuth
 • (1797-1813) Jens Dahl
 • (1813-1828) Heinrich Callisen
 • (1828-1881) Thor Muus
 • (1881-1907) W.H. Muus
 • (1907-1918) Frederik greve Brockenhuus-Schak
 • (1918) P. Madelung
 • (1918-1923) Justus Ulrich
 • (1923-1949) W. Harrsen
 • (1949-1981) Sørup A/S v/Højgård
 • (1981-2000) Sørup Avlsgård A/S v/Ole Christiansen
 • (2000-) Sørup Avlsgård A/S v/Lene Christiansen
 • (2004 – 2018) Hotelvirksomheden drives af Strange Hotel Management ApS v/Jane Strange Nielsen
 • (2018 -) Hotelvirksomheden drives af Sørup Herregaard A/S v/Lene Christiansen

Bestilling af ophold

Klik ind og se datoer og priser.

Kom og nyd den klassiske charme
i smuk natur

Skuldrene falder helt ned, når man kører ned ad alléen til hotel Sørup Herregaard, som er omgivet af sø, skov og 700 tønder land.

Call Now Button